Investeren in een gezonde levensstijl en manieren om stress en ziekteverzuim te verminderen?

Het is algemeen bekend dat werkdruk en stress op het werk toenemen. Het gevolg is dat wij steeds meer cliënten in onze praktijk krijgen met diverse klachten, zoals:

  • Nek en schouderklachten;
  • RSI / KANS / CANS;
  • Hoofdpijn;
  • Vermoeidheid;
  • Concentratiestoornissen;
  • Spijsverteringsklachten;
  • Etc.

 
Bovenstaande klachten kunnen leiden tot verminderde werkcapaciteit.

Bedrijven zijn gewend pas te gaan betalen op het moment dat een werknemer zich ziek meldt. Maar juist nu de werkdruk zodanig toeneemt, zou een bedrijf winst kunnen boeken door te gaan investeren in het voorkomen van ziekteverzuim bij de werknemers. Het is reeds aangetoond dat investeren in het welbevinden van werknemers zich ruimschoots terugbetaalt om meerdere redenen. De klachten van fysiek en mentaal ongemak verminderen of verdwijnen. Dus is er minder ziekte. Zieke werknemers kosten tijd en geld. Het is van belang om dit zoveel mogelijk te beperken. Het zijn juist de prestatiegerichte medewerkers die vatbaar zijn voor o.a. RSI en stress gerelateerde klachten. Kortom, die medewerkers waar een organisatie grote waarde aan hecht.

Om een gezonde levensstijl te bevorderen bieden wij vanuit onze praktijk aanvullende en preventieve diensten aan:

Preventief werkplekonderzoek

Vanuit Praktijk Vermaas verzorgen wij ook werkplekonderzoeken. Doel is het geven van professioneel advies en het creëren van een optimale werkplek om nek-schouderklachten, vermoeidheid en concentratiestoornissen te reduceren. Als therapeuten en ergo coaches werken wij preventief. Niet alleen in het geval van al bestaande klachten wordt een werkplekonderzoek d.m.v. een QuickScan uitgevoerd. Bij indiensttreding, aanschaf van nieuw meubilair of een interne verhuizing komen wij als ergo coach graag bij u langs.

Preventie:
Het preventief werkplekonderzoek gaat nog een stap verder. Naast het instellen van de werkplek worden aspecten die te maken hebben met de werkbeleving besproken. Wat is de inhoud van uw werk? Is er sprake van een hoge werkdruk? Heeft u plezier in uw werk? Wat zijn de werktijden? Hoe zijn de arbeidsvoorwaarden? Deze vragen komen in een uitgebreid werkplekonderzoek naar voren.

Resultaat:
Binnen een week na het werkplekonderzoek ontvangen de medewerker en de leidinggevende een rapport. Het rapport bevat alle bevindingen van het onderzoek. Het rapport is daarbij aangevuld met specifieke adviezen.

Voor meer informatie kunt u bellen met 074 – 850 22 50 of een e-mail sturen naar info@praktijkvermaas.nl.