Bij kwalen en aandoeningen vinden we op en in het lichaam vaak plekjes met een afwijkende temperatuur en weefselspanning. Vaak is er ook sprake van pijn. Het Boaspunt op de rug is een voorbeeld van een pijnlijk plekje als gevolg van maagklachten. Deze plekjes worden in de westerse geneeskunde tenderpoints of triggerpoints genoemd. Bij shiatsu-massage worden deze punten tsubo’s genoemd.

In de traditionele oosterse opvatting staan gelijksoortige tsubo’s met elkaar in verbinding door energiebanen. Deze energetische verbindingen worden in het westen meridianen genoemd. De energiestroom in een meridiaan wordt meestal geassocieerd met de functie van een orgaan. De hartmeridiaan en de longmeridiaan zijn daarvan voorbeelden. Als de energie op een juist niveau onbelemmerd door de meridiaan stroomt, zal het betreffende orgaan ook goed functioneren. De tsubo’s zullen afwijkingen vertonen als het bijbehorende orgaan niet goed functioneert.

Door de meridianen stroomt vitale energie. In de Japanse traditie wordt deze levensenergie Ki genoemd. Meridianen zijn yin of yang, al naar gelang de plek waar ze voorkomen en de functie die ze hebben. De meridianen en de daarin stromende energie functioneren in de mens als een samenhangend geheel. In een gezond mens is het systeem in evenwicht. Een onderdeel van dit systeem is de leer van de 5-elementen. Met dit systeem wordt verklaard hoe het meridianenstelsel zichzelf in evenwicht houdt. Als het systeem niet in balans is, wordt de mens ziek. De traditionele behandelmethoden zijn er op gericht door middel van het meridianenstelsel de energiebalans van de mens in evenwicht te houden of te brengen. Dit evenwicht is een voorwaarde voor herstel en groei. Wanneer door het toepassen van shiatsu de verstoorde energiebalans in evenwicht wordt gebracht, is het lichaam in staat zelf kwalen en ziektes te bestrijden.

De ontwikkeling van shiatsu therapie staat echter niet stil. Er wordt voortdurend onderzoek gedaan naar de mechanismen waardoor shiatsu zo’n succesvolle therapie is. De werking van de therapie wordt tegenwoordig meestal verklaard met behulp van moderne inzichten in de werking van het zenuwstelsel. De Japanse professor Katsusuke Serizawa wijst op de viscero-cutane (orgaan-huid) reflex bij het verklaren van de effecten van shiatsu therapie. Ook de beroemde Japanse shiatsudocente Shizuko Yamamoto wijst in haar boek Whole Health Shiatsu op de symbolische betekenis van de oosterse filosofie. We moeten dus de feitenkennis van de medische wetenschap niet uit het oog verliezen. Ook de segmentale relaties tussen huid, spieren, botten en organen spelen een belangrijke rol bij het verklaren van de werking van shiatsu therapie. Daarbij is de werking van het autonome zenuwstelsel* van doorslaggevend belang. Juist de voor shiatsu therapie zo kenmerkende technieken hebben een sterke harmoniserende werking op het autonome zenuwstelsel en het hormonale systeem. De invloeden van yin en yang komen sterk overeen met de functies van het autonome zenuwstelsel.

Shiatsu therapie is een holistische therapie. Dat betekent dat bij de behandeling van een patiënt altijd alle aspecten van die patiënt in aanmerking worden genomen. Aspecten die worden meegewogen zijn de totale lichamelijke gesteldheid en de sociale omgeving van de patiënt. De werking van shiatsu therapie heeft altijd twee effecten. Ten eerste zorgt shiatsu-massage voor lokale pijnbestrijding en spierontspanning. Het tweede effect van een shiatsu-behandeling is dat het autonome zenuwstelsel in balans wordt gebracht. Door deze combinatie van elkaar versterkende effecten worden vitaliserende processen in het lichaam geactiveerd die de basis vormen van een goede gezondheid.

———————————————
*Autonoom zenuwstelsel
Het autonoom(= vegetatieve,= onwillekeurige) zenuwstelsel zorgt er samen met het endocriene (= hormonale) systeem voor dat de homeostase van het lichaam kan worden aangepast aan de eisen die op dat moment aan het lichaam worden gesteld. Homeostase betekent het in evenwicht zijn van alle fysiologische functies. Dit is een dynamisch proces dat continu kan worden bijgesteld. Het autonoom zenuwstelsel heeft 2 functies: ergotrope (yang) en trofotrope (yin) functies.
———————————————

De ergotrope functies worden aangestuurd door het sympathische zenuwstelsel en de trofotrope functies door het parasympathische zenuwstelsel en dat in nauwe samenwerking met het endocriene systeem. Het schakelcentrum hierin ligt in de hersenen, de hypothalamus.

Hopelijk wordt uit bovenstaande tekst duidelijk dat je middels shiatsu therapie 2 dingen probeert te bereiken:

 • Lokale pijnbestrijding en spierontspanning;
 • Het in balans brengen van het autonome zenuwstelsel.

 

Klachten die met shiatsu therapie kunnen worden behandeld, zijn onder andere:

 • Klachten t.g.v. stress;
 • Hoofdpijn (spanningshoofdpijn, migraine);
 • Rugklachten;
 • Nek- en schouderklachten;
 • Tenniselleboog, golferselleboog;
 • Vermoeidheidsklachten;
 • Slaapstoornissen;
 • Allergieën, eczemen;
 • Menstruatieklachten;
 • Pijn;
 • Maag- en darmklachten;
 • Etc.

 

Whiplashpatiënten ervaren shiatsu therapie ook zeer positief. Voorts wordt shiatsu-massage veel toegepast bij afbouw van stress en ter algemene ondersteuning van de gezondheid.