Praktijk Vermaas VOF is sinds 1-1-2006 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente onder nr. 08143892.

Binnen Praktijk Vermaas zijn 2 therapeuten werkzaam: Danny Vermaas & Henk Vermaas

De therapeuten zijn geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten (NVST).

De volgende documenten betreffende de NVST zijn ter inzage beschikbaar:

  • Beroepscode soma therapeut;
  • Beroepsprofiel soma therapeut;
  • Huishoudelijk reglement der NVST;
  • Richtlijnen praktijkvoering;
  • Statuten der NVST;
  • Reglement afhandeling klachten en geschillen.

 
Tevens zijn de therapeuten geregistreerd bij de RBCZ.